Algemene Voorwaarden en Gedragscode NRTO

Algemene Voorwaarden

Cursustassenmaken.nl by Mrs. Rosehip hanteert de algemene voorwaarden van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. 

De algemene voorwaarden zijn hier te raadplegen: Algemene Voorwaarden NRTO

Gedragscode NRTO

Cursustassenmaken.nl by Mrs. Rosehip houdt zich aan de Gedragscode van de NRTO. 

De beginselen van de Gedragscode NRTO zijn:

  1. Zorgvuldigheidsbeginsel
  2. Rechtszekerheidsbeginsel
  3. Redelijkheidsbeginsel
  4. Betrouwbaarheidsbeginsel
  5. Kenbaarheidsbeginsel

De pre-ambule van de Gedragscode NRTO beschrijft het doel van de gedragscode: "De leden van de NRTO leveren dagelijks hun bijdrage aan de ontwikkeling van talenten, van jongeren en volwassenen. Daarnaast zijn onze leden sparring partner voor bedrijven op het gebied van leren en ontwikkelen. De brancheorganisatie NRTO en zijn leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om normen vast te leggen met betrekking tot het gedrag van zijn leden. Doel van de NRTO gedragscode is daarmee een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid van de leden. Deze gedragscode geldt ook voor onderaannemers en samenwerkingspartners van NRTO-leden die namens hen diensten leveren. De gedragscode functioneert daarbij als een visitekaartje van de branche".

De Gedragscode NRTO is hier te raadplegen: Gedragscode NRTO

 

© 2024 Cursustassenmaken.nl. Alle rechten voorbehouden.