Kwaliteit Beroepsonderwijs

Mrs. Rosehip /Cursustassenmaken.nl besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar diensten. Kwaliteit die je terug vindt in de diverse keurmerken die wij hebben. 

Wij hebben het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Mrs. Rosehip/Cursustassenmaken.nl bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Mrs. Rosehip/Cursustassenmaken.nl voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie https://vimeo.com/249786054.

Wij zijn geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO): onze opleidingen worden BTW-vrij aangeboden.

In het register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Op grond van Europese wetgeving komen wij in aanmerking voor BTW-vrijstelling. Daarom kunnen wij onze cursussen vrij van btw aanbieden. Ook onze zelfstandig werkende docenten zijn geregistreerd in het CRKBO.   

Wij zijn een Erkend Leerbedrijf: opleider van de nieuwe generatie tassenmakers.

Mrs. Rosehip/Cursustassenmaken.nl is een Erkend Leerbedrijf. Wij leiden studenten op en bieden stages/SBB. Wij bieden een goede en veilige werkplek, waar de student ervaring opdoet met de werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep van ambachtelijk tassenmaker / leerbewerker. Wij zorgen voor een goede begeleiding door een praktijkopleider die op de werkvloer aanwezig is.

Wij zijn partner van het UWV:  het UWV koopt bij ons cursussen en opleidingen in.

Het UWV koopt alleen scholingsdiensten in bij leveranciers die voldoen aan de eisen van het UWV. Wij voldoen aan die eisen en zijn toegelaten tot de groep van instellingen die scholingsdiensten aan het UWV leveren. UWV helpt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk. Een van de daarbij gebruikte middelen is scholing. Een werkzoekende met een uitkering kan onder bepaalde voorwaarden een door het UWV betaalde opleiding bij ons volgen.

Wij staan vermeld op de ‘curated map’ van de Crafts Council Nederland (CCNL): landelijk platform voor de ontwikkeling van het creatieve ambacht en de creatieve maakcultuur.

Deze map geeft een overzicht van door de Crafst Council op kwaliteit gewaardeerde ondernemingen op het gebied van ambacht.
‘CCNL draagt bij aan de herwaardering van de creatieve ambachtscultuur in Nederland en voor het behoud van ambachtelijke technieken. Wij werken daar graag aan mee. CCNL ondersteunt makers, brengt ambachtelijke kennis en vaardigheden in kaart, behoudt en geeft deze door, om te voorkomen dat deze verloren gaan. CCNL maakt onderzoek mogelijk, biedt een podium en stimuleert ambachten in andere sectoren.’
Zie ons profiel op de site van de Craft Council: https://craftscouncil.nl/mrs-rosehip-en-haar-opleiding-tot-tassenmaker/

© 2024 Cursustassenmaken.nl. Alle rechten voorbehouden.